Mekteb

Iz Kur'ana:

 

- „El-Mudžadele“, 58. sura u Kur'anu, u svakom ajetu ima riječ Allah.

- Šest kur'anskih sura, sve jedna do druge, počinju harfovima Ha Mim. To su sure od 41. do 46. U svakoj od njih u prvim ajetima se govori o Kur'anu.

- Dvadesetjedna sura u Kur'anu započinje zakletvom Allaha, dželle šanuhu. To su: 36., 37., 38., 43., 44., 50., 51., 52., 53., 68., 77., 79., 85., 86., 89., 91., 92., 93., 95., 100. i 103. sura.

Kako znati broj početne strane nekog džuza?

Kako možemo izračunati broj početne strane bilo kojeg od 30 džuzova Kur'ana?

Ako nam treba broj prve strane npr. 9 džuza, evo kako ćemo to utvrditi a da ne listamo Kur'an: od broja 9 (broj džuza) (oduzimamo 1) 9-1= 8; dobijeni rezultat (8) množimo sa 2: 8x2 =16: broju 16 (kao rezultatu množenja) sa desne strane dodajemo broj 2. Dobijemo, dakle, 162 i to je broj početne strane 9. džuza u Kur'anu. (Istina, ima Kur'ana koji slijede i drugačiju numeraciju strana pa se umjesto 2, na kraju dobijenog rezultata dodaje npr. broj 1).

 

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH