Mekteb

Ka‘ba

 

Ime Bejtullaha, najstarijeg hrama na Zemlji, Ka‘ba, nastalo je po njegovom obliku – kocki, koji je prilično kubičan: četiri njegova ugla su prema četiri strane svijeta. Može se reći da je Ka‘bino ime njezin oblik. Ovaj Božiji hram će stanovnicima Zemlje biti ono što je Bejtu-l-ma‘mur (nebeska Ka‘ba) za meleke, stanovnike neba.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH