Mekteb

Ahmede, Muhammede

Moje srce tužno je
što neimade sreće te
da druguje uz tebe,
Ahmede, Muhammede.

 

Kao naj kad zaplače,
moje oči zarose
željne tvoje blizine,
Ahmede, Muhammede.

 

Aškom srce mi gori,
željno tebe da vidi,
naš dragi Pejgambere,
Ahmede, Muhammede.

 

 

Mojoj duši mehlem je
kad salavat donese,
kad ti ime spomene,
Ahmede, Muhammede.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:04

Klikova: 10545

Bejtullahov crn ogrtač

Bejtullahov crn ogrtač
čežnju u mom srcu stvara.
Ja Resulallah, ti zatraži
ummet aškom da izgara.
 
Od konaka do konaka
sve hadžija do hadžije.
Ja Resulallah, ti zatraži
da se ummet aškom grije.

 

Ej ašici, srca bolna
Poslaniku što hrlite.
Ja Resulallah, ti zatraži:
srce Ka'bom ispunite.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:04

Klikova: 22022

Gospodaru svih svjetova

Gospodaru svih svjetova,
nek me budi pjesma ova,
pjesma srca, puna zova,
dok ne trgnem se iz snova.
 
Kaži, kaži srce moje
ne čujem te tajne tvoje
zar Allaha ne spominješ
kaži meni srce moje
 
Kaži, kaži srce moje
zar ne vidiš pute svoje
ovaj svijet ostavit ceš
kaži meni srce moje
 
Kaži, kaži srce moje
bit nevjerno, zar je bolje
gospodaru svih svjetova
kaži meni srce moje

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:03

Klikova: 12047

Dosta mi je Allah moj

Kad u jami osvanu
i tamnice dopa'nu
Jusuf lijepi uzdahnu
Dosta mi je Allah moj!

 

Tiridžije žeđ nose
kofu praznu donose
nad jamu se nadnose.
Dosta mi je Allah moj !

 

Dokaz i sne usnije,
prođu teške godine
do teobe njezine.
Dosta mi je Allah moj!

 

Eto dana radosnog
i mog babe kaharnog
i devleta rahatnog.
Dosta mi je Allah moj!

 

Svaka noć sad dan rodi
Allah muku providi,
svemu kraj se nahodi.
Dosta mi je Allah moj!

 

Hasta traži dermana,
asker svoga sultana,
ašik dragog insana.
Dosta mi je Allah moj!

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:03

Klikova: 18745

Allah recimo

Naređeno slušajmo
i milosti hitajmo,
k'o bulbuli pjevajmo.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

Ime Allah vel'ko je,
ko Ga sluša rob Mu je,
a m'umina put to je.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

"Allah" - govorimo,
iz srca Ga mi volimo,
dok u tmini živimo.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

Kad u kabur stignemo
i pitani budemo:
Tvoj Gospodar ko je to?
"Allah, Allah!" - recimo.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:02

Klikova: 9839

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH