Mekteb

Ja upitah žuti cvijet

Ja upitah žuti cvijet:
»Oca, majku imaš li?«
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Otac, majka zemlja su.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Braće, sestre imaš li?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Braća, sestre lišće su.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Što si tako iskrivljen?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
ja bit imam ispravnu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Što si lica žutoga?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Smrt je meni preblizu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Pa zar i ti umireš?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Gdje bića ne umiru.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Pripadaš li ummetu?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Muhammeda ummetu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Znaš li mene? Ko sam ja?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Ja govorim Junusu.«

 

Hajj, Hakk, la ilahe illallah,
Allah, la ilahe illallah.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH