Mekteb

Ljubav Boga Milostivog

Ljubav Boga Milostivoga ne imade kraja,
Vječno puni, vječno krasi, prostore beskraja.
Za onog je ko je prosi i u Vječnost nosi,
Od beskraja do beskraja, granice su Raja.


Svevišnji je darovao sve dobro islamu,
Dao mu je svjetlo duha da razgoni tamu.
Ko to vidi, okreće Mu lice, daje srce,
A leđa je okrenuo grijehu i sramu.


Tvorac reče: nek sve teče, nek se kreće, nek zastaje,
Nek nastaje i nestaje, al’ neka ne prestaje.
Nek izvire i uvire, nek se rađa i umire,
Samo svjetlo tvog Allaha vječno traje i ostaje.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH