Mekteb

Teku rajski potoci

Teku rajski potoci
"Allah, Allah!" - zboreći,
Din-bulbuli izašli -
Allah, Allah, Allah!
- pojeći.

 

Tube s grane svijaju,
Kur'an uče, ne staju,
A ružice džennetske -
Allah, Allah, Allah!
- mirišu.

 

Lica sjajnog k'o mjesec,
Riječi slatke k'o šećer,
U Džennetu hurije -
Allah, Allah, Allah!
- šeću se.

 

Otvori se kapija,
Rahmet sve nas opija,
Svih se osam kapija -
Allah, Allah, Allah!
- otvara.

 

Ridvan čuvar kapije,
raj-odjeću što šije.
Kevser vrelo ko pije -
Allah, Allah, Allah!
- sretan je.

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH