Mekteb

Skica za mevludsku akademiju

VOLIMO TE, O ALLAHOV POSLANIČE

 

Učač uči:

 

E‘uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim.

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim.

 

Lekad džāekum resūlun min enfusikum ‘azīzin ‘alejhum ma ‘anittum harīsun ‘alejkum bi-l-mu'minīne re'ufun rahīm.

(Sadekallahu-l-‘azīm!)

 

1. Spiker:

 

Utječem se Allahu od šejtana prokletog.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

 

Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke nailaziti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

(Istinu je rekao Allah Uzvišeni!)

 

2. Spiker:

 

O Muhammede, o Allahov Poslaniče! Uzvišeni i Milostivi kazao je da si poslan iz milosti prema svjetovima. Najljepšeg si i najplemenitijeg morala i najbolji uzor vjernicima. Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu kaže: „Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti...“

 

1. Spiker:

 

Mi znamo da si, o Allahov miljeniče, baš zbog toga poručio: „Nijedan od vas neće biti vjernik dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, njegova djeteta i cijelog svijeta.“

 

Spikeri 1 i 2:

 

Mi volimo Allaha, dželle šanuhu. Volimo i tebe, o Allahov Poslaniče. Zato te slijedimo i slavat na tebe učimo.

 

Hor:

 

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Resulallah!

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Habiballah!

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Šefiallah!

 

Kada tvoje ime čujem

ja se srcem obradujem

ja Resulallah, ja Resulallah!

 

Ti si milost cijeom svijetu

ti si dika svom ummetu,

ja Resulallah, ja Resulallah!

 

Allah te je odabrao,

Kur'anom te darivao,

ja Resulallah, ja Resulallah!

 

Spiker 2:

 

Volimo te Poslaniče islama jer si ti imao najbolji odgoj. Tebe je odgajao tvoj Gospodar, pa te savršeno odgojio.

 

Recitator 1:

 

Al' je divna, al' je blaga ova noć,

koga čeka ta ljepota, ko će doć'?

Sva pustinja srebrom blista, sve k'o san,

jata zvijezda – roj dragulja, noć k'o dan!

Zlatan Mjesec iznad Mekke zastao,

grad utiho, smirio se, zaspao.

 

Kad bi znale Mekkelije šta će bit',

kog' će majka ove noći zadojit;

kakav dar će ljudskom rodu Allah dat';

kakva svjetlost iz Mekke će počet' sjat' –

sve bi živo zemlji palo, kliknulo:

Allah! Allah!, sunce nam se rodilo!“

 

Recitator 2:

 

Podiže se rajska ptica, kliknu glas:

„Bog je Jedan! Bog je Vječan! On je spas!

Veseli se ljudski rode, sviće dan,

rođeni je za Vijesnika odabran!

 

Spiker 1:

 

Volimo te Muhammede zato što si poštovao starije, bio milostiv prema mlađima, a blagošću svoje neprijatelje u prijetelje pretvarao. Volimo te jer si se znao lijepo našaliti, a samo si ti i u šali istinu govorio.

 

Recitator 1:

 

Tebi, evo, Pejgambere dragi,

ja saplićem ovaj miris' splet,

tebi kome vječnu hvalu vije

rod zemaljski i duhovni svijet.

 

Na mlađahnoj mojoj duši plamti

prema tebi svijetlog aška žar,

u mom srcu misli su se tvoje

utisnule k'o nadzemni čar.

 

Hor:

 

Puni mjesec nas obasja

Od Senijjetu-l-Veda

Kevserom pojimo duše

dok čekamo Ahmeda.

 

Ti koji si od Allah

Cijem svijetu poslan

Doš'o si da ružičnjakom

Namirišeš ovaj dan.

 

Spiker 2:

 

Volimo te „kruno poslanstva“ jer si pomagao siromašne i štitio slabe. Volimo te jer si nas naučio da od našeg jezika i naših ruku moraju biti sigurni drugi ljudi.

 

Recitator 3:

 

Tebe Allah poslao je k nama

da na Pravi, izvedeš nas, put,

da sa lučom svijetlog islama

osvijetliš svaki zemni kut.

 

Spiker 1:

 

Kazao si, plemeniti sine, plemenitog roda, da nema nijednog mladića koji se u svojoj mladosti bojao Allaha, a da ga Allah ne uzvisi u njegovoj starosti. Naučio si nas da je znanje prijatelj vjerniku, da mu je razum vodič, da su mu dobra djela skrbnik, da mu je blagost pomoćnik, strpljenje zapovjednik, nježnost mu je prijatelj, a ljubaznost njegov brat. Eto, i zato te volimo, o Allahov Poslaniče!

 

Hor:

 

Doš'o si da grad medinski

Osvijetliš k'o vir Luna

Amberom ti cvali puti

Zbore ti srca puna.

 

Doš'o si da mirom siješ

Naše duše zaspale

Grudi kojim zemlju griješ

Baščama ti listale.

 

Doš'o si da ljubav bratska

Iz zlobe nas izvede

Ruke ti se pozlatile

Ahmede, Muhammede.

 

Recitator 4:

 

Po predanju čvrstom iz vremena tih,

Muhammed je bio najbolji od svih,

znala ga je Mekka, poznav'o ga svak',

duša mu je bila k'o sunčani zrak,

zbog zabluda drugih osjeć'o je sram,

tražio je svjetlost, istinu i dan.

 

Spiker 2

 

Volimo te Allahov Poslaniče jer si volio siroče i nikad ga nisi ucvilio. Kazao si da je na ovom svijetu najbolja ona kuća u kojoj je zbrinuto siroče i u kojoj se prema njemu lijepo postupa.

 

Recitator 5:

 

I srcem i dušom žudio je svom

da dobrotu sije, da se kiti njom,

da pomogne starim, ptici hranu da,

za grijehe i zlobu Muhammed ne zna.

El-Emin ga zovu, nadimak mu dat,

zbog vrlina svojih tako je prozvat.

 

Spiker 1:

 

Volimo te posljednji Allahov poslaniče zato što si bio iskren, strpljiv, ustrajan. Volimo te jer si bio najbolji suprug, najbolji otac i najbolji djed. Bio si onaj za kojeg bi njegovi drugovi rado život svoj dali.

 

Hor:

 

Tale‘a-l-Bedru ‘alejna

min senijjeti-l-veda'

vedžebe-š-šukru ‘alejna

ma de‘a lillahi da‘.

 

Ejjuhe-l-meb‘usu fina

dži'te bi-l-emri-l-muta‘

dži'te šerrefte-l-Medina

merhaben ja hajre da‘.

 

Spiker 2:

 

Volimo te, o donosioče posljednje Allahove objave, jer si išao na mi‘radž, vidio džennet i džehennem i posljednji si u nizu Božijih poslanika. Volimo te...

 

Hor:

 

Sa stjenama, s planinama,

zvao bih Te, Gospodaru.

Sa pticama u svitanje

zvao bih Te, Gospodaru.

 

Sa Isaom gor' na nebu,

sa Musaom na Sinaju,

sa štapom u rukama mu

zvao bih Te, Gospodaru.

 

Sa Ejjubom na mukama,

sa Jakubom u suzama,

s Muhammedom miljenikom

zvao bih Te, Gospodaru.

 

Spikeri 1 i 2:

 

Volimo te Muhammede, o Allahov poslaniče, jer salavat na tebe uči Allah i Njegovi meleki. Volimo te...

 

Hor:

 

Salavat nam duša zbori,

od aška nam srce gori.

 

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Resulallah!

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Habiballah!

Es-salatu ve-s-selamu ‘alejke ja Šefiallah!

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 15:41

Klikova: 10124

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH