Mekteb

Info

 

MEKTEB I MEKTEBSKA NASTAVA

Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz mektebe se odvija redovna mektebska nastava - institucionalno organizovani islamski odgoj i obrazovanje.

Cilj mektebske nastave je izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, izvršavanje vjerskih odredbi i doživljavanje islama kao sistema i načina života muslimana.

U procesu profiliranja islamske ličnosti mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Iako je u islamu naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece time nije nimalo umanjena i odgovornost Zajednice i njen interes za ovu djelatnost jer od kvaliteta islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici. Ishodište ovome nalazimo u kur'anskom poticaju: „I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - oni će šta žele postići. (Sura Alu ‘Imran, 104) i edukacijskom djelovanju Sufe u Poslanikovoj, a.s., džamiji u Medini od same njene izgradnje.

Ma koliko roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nikada nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima. Porodični ambijent jeste najvažniji ali nije jedini koji presudno utiče na formiranje islamske ličnosti. Porodica ne može imati sve one kompetencije i potencijale koji su potrebni da bi se djetetu pružio adekvatan nivo islamskih odgojno-obrazovnih sadržaja.

Islamska zajednica, zbog toga, kroz mekteb obezbjeđuje odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenje u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog potomstva.

 

 

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH