Mekteb

2009

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA
SARAJEVO
XII FINALNO TAKMIČENJE IZ MEKTEBSKE NASTAVE
POJEDINAČNI REZULTATI
 
KIRAET – MLAĐI UZRAST
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Ibrekić Ajla
8.4.1997.
Banja Luka
Banja Luka
Vahdet Alemić
23,60
8.
Kovačević Jasir
15.7.1997.
Zborište
Bužim
Bećo Kovačević
57,60
1.
Imamović Ahmed
16.3.1998.
Vitkovići
Goražde
Nisvet Omerdić
33,00
7.
Hindić Bilal
28.6.1997.
Kolonija
Jablanica
Suljo Cikotić
53,00
5.
Mušija Sumeja
5.2.1998.
Brežani
Kakanj
Muhamed Lopo
53,30
4.
Adilović Adna
9.9.1997.
Travnik
Travnik
Hfz. Ibrahim Bektaš
51,00
6.
Imamović Faruk
15.2.1998.
Prnjavor
Kalesija
Muharem Mešanović
57,30
2.
Efendić Harun
15.9.1997.
Balačići
Žepče
Zuhdija Ridžal
54,60
3.
 
KIRAET – STARIJI UZRAST
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Čaušević Kenan
9.9.1995.
Baljvine
M. Grad
Amir Spahić
41,60
7.
Litrić Emrah
8.7.1995.
Harmani
Bihać
Enver Moranjkić
53,00
3.
Popović Ahmed
24.7.1995.
Goražde
Goražde
Dženan Imamović
40,00
8.
Hijari Hatidža
15.2.1995.
Homolje
Konjic
Enes Alić
46,30
6.
Al-Halabi Fatima
19.12.1995.
S. Kolonija
Sarajevo
Enver Hošić
52,30
4.
Adilović Amina
7.1.1996.
Travnik
Travnik
Aljo Cikotić
56,30
2.
Fazlović Ismail
12.8.1995.
Tuzla
Tuzla
Edin Peštalić
48,30
5.
Efendić Davud
7.11.1995.
Podubravlje
Zavidovići
Hfz.  Mustafa Efendić
56,60
1.
 
TEST OPĆEG ZNANJA
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Šahman Lamija
22.5.1995.
Krasulje
Ključ
Zahid Šahman
26,50
8.
Čelebić Ahmet
21.7.1995.
V. Založje
Bihać
Haris Gobeljić
43,70
6.
Adilović Eldina
3.4.1994.
Goražde
Goražde
Dženan Imamović
39,40
7.
Mujala Amina
7.9.1994.
Kolonija
Konjic
Admira Jusufović
51,40
3.
Čedić Kemal
26.7.1994.
Nedžarići
Sarajevo
Munir Jašarević
50,30
4.
Musa Ilhana
15.3.1995.
Vrse
G. Vakuf
Adis Sultanović
50,00
5.
Tokić Kanita
12.7.1994.
Bokavići
Puračić
Mujo Butković
58,60
1.
Krdžalić Kanita
30.4.1995.
Bukva
Tešanj
Ibrahim Okanović
55,30
2.
 
 

EKIPNI REZULTATI
 
MUFTILUK  BANJALUČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Ibrekić Ajla
8.4.1997.
Banja Luka
Banja Luka
Vahdet Alemić
23,60
 
2.
Čaušević Kenan
9.9.1995.
Baljvine
M. Grad
Amir Spahić
41,60
3.
Šahman Lamija
22.5.1995.
Krasulje
Ključ
Zahid Šahman
26,50
U K U P N O
91,70
 
MUFTILUK BIHAĆKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Kovačević Jasir
15.7.1997.
Zborište
Bužim
Bećo Kovačević
57,60
 
2.
Litrić Emrah
8.7.1995.
Harmani
Bihać
Enver Moranjkić
53,00
3.
Čelebić Ahmet
21.7.1995.
V. Založje
Bihać
Haris Gobeljić
43,70
U K U P N O
154,30
 
MUFTILUK GORAŽDANSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Imamović Ahmed
16.3.1998.
Vitkovići
Goražde
Nisvet Omerdić
33,00
 
2.
Popović Ahmed
24.7.1995.
Goražde
Goražde
Dženan Imamović
40,00
3.
Adilović Eldina
3.4.1994.
Goražde
Goražde
Dženan Imamović
39,40
U K U P N O
112,40
 
MUFTILUK MOSTARSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Hindić Bilal
28.6.1997.
Kolonija
Jablanica
Suljo Cikotić
53,00
 
2.
Hijari Hatidža
15.2.1995.
Homolje
Konjic
Enes Alić
46,30
3.
Mujala Amina
7.9.1994.
Kolonija
Konjic
Admira Jusufović
51,40
U K U P N O
150,70
 
MUFTILUK SARAJEVSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Mušija Sumeja
5.2.1998.
Brežani
Kakanj
Muhamed Lopo
53,30
 
2.
Al-Halabi Fatima
19.12.1995.
S. Kolonija
Sarajevo
Enver Hošić
52,30
3.
Čedić Kemal
26.7.1994.
Nedžarići
Sarajevo
Munir Jašarević
50,30
U K U P N O
155,90
 
MUFTILUK TRAVNIČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Adilović Adna
9.9.1997.
Travnik
Travnik
Hfz. Ibrahim Bektaš
51,00
 
2.
Adilović Amina
7.1.1996.
Travnik
Travnik
Aljo Cikotić
56,30
3.
Musa Ilhana
15.3.1995.
Vrse
G. Vakuf
Adis Sultanović
50,00
U K U P N O
157,30
 
MUFTILUK TUZLANSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Imamović Faruk
15.2.1998.
Prnjavor
Kalesija
Muharem Mešanović
57,30
2.
2.
Fazlović Ismail
12.8.1995.
Tuzla
Tuzla
Edin Peštalić
48,30
3.
Tokić Kanita
12.7.1994.
Bokavići
Puračić
Mujo Butković
58,60
U K U P N O
164,20
 
MUFTILUK ZENIČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Efendić Harun
15.9.1997.
Balačići
Žepče
Zuhdija Ridžal
54,60
1.
2.
Efendić Davud
7.11.1995.
Podubravlje
Zavidovići
Hfz.  Mustafa Efendić
56,60
3.
Krdžalić Kanita
30.4.1995.
Bukva
Tešanj
Ibrahim Okanović
55,30
U K U P N O
166,50
           

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH