Mekteb

2010

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA
SARAJEVO
XIII FINALNO TAKMIČENJE IZ MEKTEBSKE NASTAVE
POJEDINAČNI REZULTATI
KIRAET - MLAĐI UZRAST
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Klokić Derviš
1999.
Lišnja
Prnjavor
Čašif ef. Šišman
27,6
8
Čović Hasmir
2000.
Donji Grad
Cazin
Suad ef. Osmanagić
53,0
2
Herak Kerim
1999.
Goražde
Goražde
Dženan ef. Imamović
30,6
7
Hijari Jahja
1998.
Homolje
Konjic
Enes ef. Alić
47,6
5
Išerić Amina
2001.
Hladivode bb
Sarajevo
hfz.Sadrudin ef. Išerić
56,6
1
Džidić Ahmed
2001.
Kruščica
Vitez
Ibro ef. Halilović
49,6
4
Muhamedbegović Maida
1998.
Oskova
Živinice
Ferid ef. Fejzić
46,0
6
Trako Bilal
2000.
Bulevar K. Bana
Zenica
hfz. mr. Safet ef. Husejnović
52,6
3

KIRAET - STARIJI UZRAST
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Kovačević Aldin
1997.
Dubrave
B. Gradišla
Zejnil ef. Latifović
21,6
7
Litrić Emrah
1996.
Harmani
Bihać
Enver ef. Moranjkić
54,3
4
Zorlak Faruk
1997.
Goražde
Goražde
Hfz. Alija ef. Rahman
44,3
6
Hijari Hatidža
1995.
Homolje
Konjic
Enes ef. Alić
52,3
5
Halilović Sumejja
1996.
D. Mahala
Visoko
hfz. Edin ef. Bukva
56,6
3
Adilović Amina
1996.
Školska bb
Travnik
Aljo ef. Cikotić
57,0
2
Fazlović Ismail
1995.
Vukovarska 3
Tuzla
Hfz. Ahmed ef. Huskanović
56,6
3
Mujanović Nermina
1997.
Smailbašići
Zavidovići
Emir ef. Bečić
59,3
1

TEST OPĆEG ZNANJA
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
Subašić Azra
1996.
Biljani
Ključ
Dursum ef. Dervišević
36,0
6
Čelebić Ahmet
1995.
Založje
Bihać
Haris ef. Gobeljić
45,5
4
Jahić Amira
1996.
Šabanci bb
Goražde
Bećir ef. Herak
37,0
5
Mujalo Semiha
1996.
Čelebići
Konjic
Salih ef. Jusufović
45,5
4
Šahinbegović Hana
1996.
Svrake
Sarajevo
Alija ef. Buljubašić
35,0
7
Šiljak Amina
1995.
Kljaci
Travnik
Hidajet ef. Polovina
51,0
2
Džuzdanović Belma
1997.
Centar
Teočak
Muhamed ef. Rizvić
55,0
1
Hadžikadunić Mediha
1995.
Novo Selo
Tešanj
Emir ef. Hodžić
48,5
3


EKIPNI REZULTATI

MUFTILUK BANJALUČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Klokić Derviš
1999.
Lišnja
Prnjavor
Čašif ef. Šišman
27,6
7
2.
Kovačević Aldin
1997.
Dubrave
B. Gradišla
Zejnil ef. Latifović
21,6
3.
Subašić Azra
1996.
Biljani
Ključ
Dursum ef. Dervišević
36,0
U K U P N O
85,2

MUFTILUK BIHAĆKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Čović Hasmir
2000.
Donji Grad
Cazin
Suad ef. Osmanagić
53,0
3
2.
Litrić Emrah
1996.
Harmani
Bihać
Enver ef. Moranjkić
54,3
3.
Čelebić Ahmet
1995.
Založje
Bihać
Haris ef. Gobeljić
45,5
U K U P N O
152,8

MUFTILUK GORAŽDANSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Herak Kerim
1999.
Goražde
Goražde
Dženan ef. Imamović
30,6
6
2.
Zorlak Faruk
1997.
Goražde
Goražde
Hfz. Alija ef. Rahman
44,3
3.
Jahić Amira
1996.
Šabanci bb
Goražde
Bećir ef. Herak
37,0
U K U P N O
111,9
MUFTILUK MOSTARSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Hijari Jahja
1998.
Homolje
Konjic
Enes ef. Alić
47,6
5
2.
Hijari Hatidža
1995.
Homolje
Konjic
Enes ef. Alić
52,3
3.
Mujalo Semiha
1996.
Čelebići
Konjic
Salih ef. Jusufović
45,5
U K U P N O
145,4

MUFTILUK SARAJEVSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Išerić Amina
2001.
Hladivode bb
Sarajevo
hfz.Sadrudin ef. Išerić
56,6
4
2.
Halilović Sumejja
1996.
D. Mahala
Visoko
hfz. Edin ef. Bukva
56,6
3.
Šahinbegović Hana
1996.
Svrake
Sarajevo
Alija ef. Buljubašić
35,0
U K U P N O
148,2

MUFTILUK TRAVNIČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Džidić Ahmed
2001.
Kruščica
Vitez
Ibro ef. Halilović
49,6
2
2.
Adilović Amina
1996.
Školska bb
Travnik
Aljo ef. Cikotić
57,0
3.
Šiljak Amina
1995.
Kljaci
Travnik
Hidajet ef. Polovina
51,0
U K U P N O
157,6
MUFTILUK TUZLANSKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Muhamedbegović Maida
1998.
Oskova
Živinice
Ferid ef. Fejzić
46,0
2
2.
Fazlović Ismail
1995.
Vukovarska 3
Tuzla
Hfz. Ahmed ef. Huskanović
56,6
3.
Džuzdanović Belma
1997.
Centar
Teočak
Muhamed ef. Rizvić
55,0
U K U P N O
157,6

MUFTILUK ZENIČKI
Red.
broj
Prezime i ime
Rođen(a)
Adresa
Medžlis
Muallim
Poeni
Mjesto
1.
Trako Bilal
2000.
Bulevar K. Bana
Zenica
hfz. mr. Safet ef. Husejnović
52,6
1
2.
Mujanović Nermina
1997.
Smailbašići
Zavidovići
Emir ef. Bečić
59,3
3.
Hadžikadunić Mediha
1995.
Novo Selo
Tešanj
Emir ef. Hodžić
48,5
U K U P N O
160,4
KONAČNI EKIPNI POREDAK

Muftiluk
Poeni
Mjesto
Banjalučki
85,2
7
Bihaćki
152,8
3
Goraždanski
111,9
6
Mostarski
145,4
5
Sarajevski
148,2
4
Travnički
157,6
2
Tuzlanski
157,6
2
Zenički
160,4
1
Bijeljina, 8. džumade-l-uhra 1431./22. maj 2010. godine


Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH