Mekteb

Pravo govori

 

Jednog dana spremi mati Abdu-l-Kadira Gejlanija u Bagdad u posjetu bagdadskom šejhu sa nekim ljudima koji su, takođe, išli u Bagdad. Kad joj sin bi na polasku, izvadi mu mati putni trošak, a osim putnog troška zašije mu u jedan kraj njegova odijela 25 dukata u zlatu, te na polasku reče svom sinu: „Hajde sine, sretno ti bilo! Ove dukate što sam ti zašila dadni kao poklon šejhu."

Jednog dana, dok su prolazili kroz šumu, presretoše ih drumski razbojnici i opljačkaše. Kada je došao red na Abdu-l-Kadira, oduzeše i njemu sav novac koji je imao za tošak, osim onog novca što mu je majka zašila u odijelo. Jedan od razbojnika upita ga ima li još novca. Njemu pade na um kako ga mati savjetuje da uvijek govori istinu i ovo bi bio prvi put da zataji istinu. Abdu-l-Kadir odgovori da ima još novca, ali da nije njegov, nego ih je majka poslala kao hediju šejhu. Razbojnik ga upita:

- Zašto mi kazuješ za taj novac?

- Ja ne mogu drugačije kada me je mati naučila da pravo govorim! - odgovori dječak.

Odgovor je ponukao ove drumske razbojnike da se pokaju, vrate novac putnicima i prestanu sa prepadima i krađama.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH