Mekteb

Povjerenje i pouzdanost

 

POUZDANOST-FOTO

Jedan trgovac je želio da otputuje zbog trgovine, ali je shvatio da ima veoma malo novca. Otišao je kod nekog čovjeka i zatražio je od njega hiljadu dinara. Čovjek je pristao pod uslovom da mu trgovac dovede svjedoka i jemca. Trgovac mu je rekao: "Allah je dovaljan kao svjedok i kao jemac." Čovjek  reče: "Istinu si rekao." Dao mu je novac i dogovorili su se o roku za vraćanje duga.

Trgovac je otputovao u grad u koji je želio i prodavao je i kupovao i dobro je zaradio. Kada se primakao rok za vraćanje duga, otišao je na obalu i tražio lađu da bi se vratio u svoju zemlju, ali je nije pronašao. Pogledao je oko sebe i vidio je jedno drvo, pa ga je uzeo i napravio na njemu otvor. Unutra je stavio hiljadu dinara. Sa novcem je stavio i pismo za čovjeka koji mu je pozajmio novac. Zatim je na taj otvor stavio poklopac i pričvrstio ga, a potom je bacio drvo u more i zatražio je od Allaha dž. š. da ga dostavi čovjeku koji je bio zadovoljan da mu Allah dž. š. bude svjedok i jemac. Talasi su nosili drvo sve dok se ono nije izgubilo iz trgovčevog vidokruga.

U vrijeme dogovoreno za vraćanje duga, čovjek je izašao na obalu mora da sačeka trgovca. Pošto trgovac nije došao, odlučio je krenuti kući. Spazio je drvo u vodi, uzeo ga  i ponio sa sobom. Kada je došao kući uzeo je testeru da izreže drvo, ali se silno iznenadio kada je u drvetu  našao  novac i pismo. Zadivila ga je iskrenost i povjerljivost trgovca i zahvalio je Allahu dž. š.

Nakon nekog vremena trgovac se vratio i otišao je čovjeku izvinjavajući se i nudeći mu hiljadu dinara. Čovjek nije uzeo novac već mu je rekao: "Allah dž. š.  je sačuvao novac koji si mi poslao u drvetu. Allah dž. š. te nagradio dobrom, o povjerljivi."

 

S arapskog: Sena Ahmetagić

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH