Mekteb

Allah recimo

Naređeno slušajmo
i milosti hitajmo,
k'o bulbuli pjevajmo.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

Ime Allah vel'ko je,
ko Ga sluša rob Mu je,
a m'umina put to je.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

"Allah" - govorimo,
iz srca Ga mi volimo,
dok u tmini živimo.
"Allah, Allah!" - recimo.

 

Kad u kabur stignemo
i pitani budemo:
Tvoj Gospodar ko je to?
"Allah, Allah!" - recimo.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH