Mekteb

Ja sejrih Muhammeda

Ilahamom sam sinoć ja
Sejrio Muhammeda - Allah
U dergjahu mog srca - Allah
Ja sejrih Muhammeda!

 

Na glavi mu amame,
Zelen džuba o rame - Allah
Jalum daje na sve strane - Allah
Ja sejrih Muhammeda!

 

Iz pregršta Muhammed
Napio bi sav svijet - Allah
Od Hakka je hidajet - Allah
Ja sejrih Muhammeda!

 

U saffov'ma meleki
Sejriše Muhammeda - Allah
I ja s njima tud bijah - Allah
Ja sejrih Muhammeda!

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH