Mekteb

Dušo moja, da li šumiš?

Dušo moja, da li šumiš?
Da l' islamu rahmet imaš?
Jel' poruku čistu primaš,
Gospodaru da l' se diviš?
 
Da l' u srcu ključe nosiš?
Tiha radost k'o planina,
u grudima od imana,
da l´ kucaje toplo nosiš?

 

Dušo moja da li šumiš?
Kaješ li se, sebe ružiš,
da l' istinu samo zboriš,
Gospodaru, da l' se diviš?

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH