Mekteb

Tesnimsko vrelo

Tesnimsko vrelo kada zahuči
O pravovjerni ti se prikuči
Mošusnom vodom dušu razgali
I presretan se Tvorcu zahvali

 

Nagrada tebi za tvoja djela
Jesu slapovi Tesnimskog vrela
Za tebe Allah stvori nagradu
O pravovjerni, raduj se, raduj.

 

Kad bješe tužan na prašnom svijetu
Veseo budi u Mom Džennetu
Dunjaluk za te bješe tamnica
Ahiret živi radosna lica

 

Tesnimsko vrelo opet zahuči
Buljuče vjerni, ti se prikuči
Tesnimskog vrela vali žubore
I sred Dženneta ezane ore

 

Mušrafu sjajnu stavi u ruku
Zaboravi je u rahatluku
Tesnimsko vrelo sa svojim slapom
...

 

Blago li nama, nama vjernima
Napoj nas, Bože, s vrela Tesnima
Allahu, Allah, Allahu, Allah,
Allahu, Allah, el-hamdu lillah.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:11

Klikova: 18404

Teku rajski potoci

Teku rajski potoci
"Allah, Allah!" - zboreći,
Din-bulbuli izašli -
Allah, Allah, Allah!
- pojeći.

 

Tube s grane svijaju,
Kur'an uče, ne staju,
A ružice džennetske -
Allah, Allah, Allah!
- mirišu.

 

Lica sjajnog k'o mjesec,
Riječi slatke k'o šećer,
U Džennetu hurije -
Allah, Allah, Allah!
- šeću se.

 

Otvori se kapija,
Rahmet sve nas opija,
Svih se osam kapija -
Allah, Allah, Allah!
- otvara.

 

Ridvan čuvar kapije,
raj-odjeću što šije.
Kevser vrelo ko pije -
Allah, Allah, Allah!
- sretan je.

 

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:11

Klikova: 24265

Putnik

 Šta bi sunce bez svjetlosti,
Nebo bez azura,
Šta bi moja duša, Bože,
Bez Tvojega nura.

 

Putnik sebi konak traži,
Čedo toplo krilo,
Da mi nije Tvog rahmeta
Gdje bi se stopilo.

 

Ptica leti u visine,
Cvijet se smješi maju,
Moja duša hrli Tebi
I Tvome beskraju.

 

Raduje se slavuj zori,
Suh vrt oblacima,
Moja duša raduje se
Tvojim džennetima.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:11

Klikova: 12519

Ljubav Boga Milostivog

Ljubav Boga Milostivoga ne imade kraja,
Vječno puni, vječno krasi, prostore beskraja.
Za onog je ko je prosi i u Vječnost nosi,
Od beskraja do beskraja, granice su Raja.


Svevišnji je darovao sve dobro islamu,
Dao mu je svjetlo duha da razgoni tamu.
Ko to vidi, okreće Mu lice, daje srce,
A leđa je okrenuo grijehu i sramu.


Tvorac reče: nek sve teče, nek se kreće, nek zastaje,
Nek nastaje i nestaje, al’ neka ne prestaje.
Nek izvire i uvire, nek se rađa i umire,
Samo svjetlo tvog Allaha vječno traje i ostaje.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:11

Klikova: 12404

Od aška si bolestan

Od aška si bolestan,
Lijek ti je potreban,
Dođi, uđi u ovaj

Dragog Rabba đulistan.

 

Mudri Lukman ovdje je
Ebu Hajjat ovdje je
Kao Hidr živjet će
Jednu kap ko popije

 

Šah Edhem je car bio
I kap aška popio
Našao je muršida
I carstvo ostavio

 

Ne zarađuj haram mal
Ostavit ćeš i halal,
Da si bogat kao Karun
Smrt će doći, osta mal.

 

Ašik srce bolesno
O ašku nek ovo zna,
Volit Rabba skuplje je
I od glave s ramena

 

Zar Selime ti misliš
Da je bit derviš
Samo ime da nosiš
Ako dobro ne činiš.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:11

Klikova: 14406

Ja upitah žuti cvijet

Ja upitah žuti cvijet:
»Oca, majku imaš li?«
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Otac, majka zemlja su.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Braće, sestre imaš li?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Braća, sestre lišće su.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Što si tako iskrivljen?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
ja bit imam ispravnu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Što si lica žutoga?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Smrt je meni preblizu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Pa zar i ti umireš?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Gdje bića ne umiru.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Pripadaš li ummetu?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Muhammeda ummetu.«

 

Ja upitah žuti cvijet:
"Znaš li mene? Ko sam ja?"
Cvijet mi reče: »Dervišu,
Ja govorim Junusu.«

 

Hajj, Hakk, la ilahe illallah,
Allah, la ilahe illallah.

Datum posljednje izmjene srijeda, 12 Decembar 2012 14:10

Klikova: 13920

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH