Mekteb

Slikanje

 

Poznato je da se u islamskoj tradiciji slikarstva primat daje slikanju prirodnih motiva i ornamentike. Takav pristup podsticao je umjetnike da detalje iz prirode, prije svega ljepote iz biljnog svijeta prenose na svoja slikarska platna, a zanatlije da tim motivima uljepšavaju svoje proizvode.  Na tom tragu i ova umjetnica priprema cvijetne motive za njihovo prenošenje na različite vrste proizvoda kao što su: odjevna platna, posuđe, suveniri, rezbarije i drugo.

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH